About Us

Hội Sinh viên Trường Đại học Xây dựng là một cơ sở Hội lớn với quy mô gần 15.000 hội viên, sinh viên; 11 Liên chi hội Sinh viên, 20 CLB/Đội/Nhóm và 04 Ban Chuyên môn trực thuộc trực tiếp và 320 Chi hội. Với khẩu hiệu “Học tập - Sáng tạo - Tình nguyện - Hội nhập” và truyền thống anh hùng, uy tín trên 60 năm xây dựng và phát tiển của Trường Đại học Xây dựng đã trở thành niệm tự hào và động lực to lớn trong quá trình phấn đấu, vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện của hội viên, sinh viên Nhà trường.
Learn More

Volunteer

Involved

Upcomming Education

Learn More
Generic placeholder image
dddd dsfdsf
dsfd
Generic placeholder image
Event 2
Description
Generic placeholder image

Web Designer Hot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus accusantium alias, asperiores aut corpor

Generic placeholder image

Web Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus accusantium alias, asperiores aut corpor

Generic placeholder image

Web Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Accusamus accusantium alias, asperiores aut corpor

Blogs

Making the Most of Distributed Energy Resoures

11:56 - 28/05/2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ad adipisci animi asperiores beatae consequatur cumque distinctio doloribus

Hội Sinh viên
trường Đại học Xây dựng
luôn lắng nghe các bạn.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aperiam suscipit fugiat sint totam soluta assumenda quasi reprehenderit, quas. Natus voluptatibus perferendis repellendus provident? Amet rerum quis odio voluptas dolorem placeat soluta sit officiis odit velit! Nihil qui placeat quibusdam, voluptates voluptatum et.

Request Information